Cobro de recibos do 3º trimestre de 2018 – antigo Concello de Cesuras

O periodo voluntario de pago de recibos de auga e saneamento do segundo trimestre do 2018 do antiguo Concello de Cesuras estará aberto entre o 6 de xaneiro e o 18 de febreiro.