Cobro de recibos do 4º trimestre de 2018 – antigo Concello de Cesuras

O período voluntario de pago de recibos de auga do cuarto trimestre do 2018 do antigo Concello de Cesuras estará aberto entre o 8 de marzo e o 8 de abril.