Cobro de recibos do 2º trimestre de 2019 – antigo Concello de Oza dos Ríos

O período voluntario de pago de recibos de auga do segundo trimestre de 2019 do antigo Concello de Oza dos Ríos estará aberto entre o 2 de setembro e o 2 de outubro de 2019.

Publicación BOP