Cobro de recibos do 2º trimestre de 2019 – antigo Concello de Cesuras

O período voluntario de pago de recibos de auga do segundo trimestre de 2019 do antigo Concello de Cesuras estará aberto entre o 2 de setembro e o 2 de outubro.

Publicación BOP