Cobro de recibos do 2º trimestre de 2018 – antiguo Concello de Cesuras

O periodo voluntario de pago de recibos de auga e saneamento do segundo trimestre do 2018 do antiguo Concello de Cesuras estará aberto entre o 2 de novembro e o 3 de decembro.