Cobro de recibos do 1º trimestre de 2019 – antigo Concello de Oza dos Ríos

O período voluntario de pago de recibos de auga do primeiro trimestre de 2019 do antigo Concello de Oza dos Ríos estará aberto entre o 10 de xuño e o 10 de xullo de 2019.

Publicación BOP