Cobro de recibos do 1º trimestre de 2019 – antigo Concello de Cesuras

O período voluntario de pago de recibos de auga do 1º trimestre de 2019 do antigo Concello de Cesuras estará aberto entre o 10 de xuño e o 10 de xullo.

Publicación BOP