Cobro de recibos do 1º trimestre de 2018

O período de pago voluntario para os recibos de agua e saneamento do primeiro trimestre de 2018 será entre o 13 de xuño e o 13 de xullo.