Cobro de recibos do 2º trimestre de 2018

O período de pago voluntario para os recibos de agua e saneamento do segundo trimestre de 2018 será entre o 6 de setembro ao 8 de outubro.