Posta en servizo da rede de abastecemento en Rioseco e San Vicente

Ante a recente posta en servizo da rede municipal de abastecemento nos lugares de Rioseco y San Vicente, anunciamos que xa poden facer uso da mesma. Para tal efecto, deberán pasarse polas oficinas do servizo municipal de augas en Rúa Castelao, nº12 en horario de 09.00 a 14.00 horas (luns, martes, mércores e venres) e de 09.00 a 10.30 horas (xoves).

O teléfono de atención cidadá é o 981.881.569