O luns 15 de febreiro a oficina permanecerá pechada por festivo de convenio

O luns 15 de febreiro a nosa oficina permanecerá pechada por festivo de convenio.
Para calquera emerxencia está dispoñible o teléfono de garda: 626 986 941.
Tamén está dipoñible o teléfono de atención ao cliente 24 horas e gratuíto: 900 815 015.