Cobro recibos – 3º trimestre 2019

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre de 2019.

O período de pago voluntario remata o 7 de xaneiro de 2020.