Cobro recibo – 2º trimestre 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correpondentes ao 2ª trimestre (abril, maio e xuño) de 2021.

O período de pago voluntario finaliza o 1 de outubro de 2021.