Cobro de recibos 2º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre (abirl, maio e xuño) de 2020.

A data límite de pago é o 31 de outubro.