Cobro recibos – 4º trimestre

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondente ao 4º trimestre de 2019 (outubro, novembro e decembro).

O período de pago voluntario finaliza o 1 de abril de 2020.