Cobro recibos – 3º trimestre de 2019

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondente ao 3º trimestre de 2019.

O período de pago voluntario finaliza o 7 de xaniero de 2020.