Trámites

SOLICITUDE DE BAIXA

Realizarase nas oficinas do Servizo, debendo realizar unha solicitude previa con 2 días de antelación para que podamos realizar a lectura do seu contador.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
A TER EN CONTA
Deberá estar ao corrente no pago dos recibos
Deberá liquidar o consumo no facturado