Cobro recibos – 1º trimestre 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2021.

O período de pago voluntario finaliza o 30 de xuño de 2021.