Cobro recibos – 4º trimestre de 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre de 2022. O período de pago voluntario empeza o 08/03/2023 e remata o 10/04/2023.

Publicación BOP