Cobro recibos – 4º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre de 2020.

O período de pago voluntario comeza o 18 de marzo de 2021 e finaliza o 19 de abril de 2021.

Publicación BOP