Cobro recibos – 3º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2021.

O período de pago voluntario comeza o 10/12/2021 e finaliza o 11/01/2022.

Publicación BOP