Cobro recibos – 3º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre de 2022. O período de pago voluntario empeza o 27/12/2022 e remata o 27/01/2023.