Cobro recibos – 3ª trimestre de 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2023. O período de pago voluntario empeza o 22/12/2023 e remata o 22/01/2024.

 

Publicación BOP