Cobro recibos – 4ª trimestre de 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2023. O período de pago voluntario empeza o 05/03/2024 e remata o 05/04/2024.

 

Publicación BOP