Cobro recibos – 2º trimestre de 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre (abril, maio e xuño) de 2023. O período de pago voluntario empeza o 29/08/2023 e finaliza o 29/09/2023.

Publicación BOP