Cobro recibos – 2º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre de 2022. O período de pago voluntario empeza o 14/10/2022 e remata o 14/11/2022.

Publicación BOP