Cobro recibos – 2º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre de 2020.

O período de pago voluntario comeza o 9 de setembro e finaliza o 9 de outubro.

Publicación BOP