Cobro recibos – 1º trimestre de 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2022. O periodo de pago voluntario comeza o 23/06/2022 e remata o 23/07/2022.

Publicación BOP