Cobro recibos – 1º trimestre 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2023. O período de pago voluntario comeza o 28/06/2023 e remata o 28/07/2023.