Cobro recibos – 1º trimestre 2021

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2021.

O período de pago voluntario comeza o 04/06/2021 e finaliza o 05/07/2021.

Publicación BOP