EXPEDIENTE DE CORTE A IMPAGADOS DO 3º TRIMESTRE/2017 DE CARTELLE

Enviadas as cartas certificadas de aviso de corte a aqueles abonados que teñen pendente o pago de recibos correspondentes ao 3º trimestre de 2017.