EXPEDIENTE DE CORTE A IMPAGADOS DO 3º TRIMESTRE/2016 DE CARTELLE

O DÍA 10/05/2017 ENVIÁRONSE CARTAS CERTIFICADAS DE AVISO DE CORTE A AQUELES ABONADOS QUE EN DITA DATA TIÑAN PENDENTE DE PAGO O RECIBO DE AUGA CORRESPONDENTE Ó 3º TRIMESTRE/2016. O PLAZO LÍMITE DE PAGO É ATA O 10/07/2017.