Cobro recibos – 3º trimestre 2019

O prazo voluntario de pago dos recibos do 3º trimestre de 2019 está aberto ata o 7 de xaneiro de 2020.

O 5 de novembro de 2019 efectuaranse os cortes correspondestes ao 4º trimestre de 2018.