COBRO RECIBO DO 1º TRIMESTRE/2017 DE CARTELLE

ESTÁN AO COBRO OS RECIBOS DE CARTELLE DO 1º TRIMESTRE/2017. OS ABONADOS PODERÁN FACER EFECTIVO O RECIBO NAS ENTIDADES BANCARIAS QUE ESTÁN INDICADAS NO MESMO, NA OFICINA DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS. ANTES DO 30/06/2017.