Trámites

SOLICITUDE DE ALTA EN REDE DE SUMIDOIROS

Nas oficinas do CONCELLO:

1.- Solicitude de alta e pago das tasas.

Nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.:

2.- Formalización do contrato

3.- O Concello remítenos o expediente e emitimos o INFORME DE CONEXIÓN E VERTEDURA Á REDE DE SANEAMENTO

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Tasas pagas

Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble

DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante

Conta bancaria para a domiciliación dos recibos (non obrigatorio)