O luns 15 de febreiro a oficina permanecerá pechada por festivo local

O luns 15 de febreiro a nosa oficina permanecerá pechada por festivo local.
Para calquera emerxencia está dispoñible o teléfono de garda: 659 746 935.
Tamén está dipoñible o teléfono de atención ao cliente 24 horas e gratuíto: 900 815 015.