Cobro da taxa de sumidoiros e canon de xestión das depuradoras – 2º semestre de 2023

Publicación do padrón e inicio de cobro da taxa de sumidoiros e canon de xestión das depuradoras correspondiente ao 2º semestre de 2023.

O período voluntario de pago finaliza o 3 de maio de 2024.

 

Publicación BOP