Publicación do padrón e inicio de cobro da taxa de rede de sumidoiros, coeficiente de vertedura e canon de xestión das depuradoras correspondente ao 2º semestre do 2022.

O período voluntario finaliza o 31 de maio de 2023.

Publicación BOP