Trámites

CAMBIO DE TITULARIDADE   

Realizarase nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble

DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Documento de cesión do contrato firmado por ambas partes
(Ten un modelo a súa disposición na oficina)
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos

A TER EN CONTA

Deberá estar ó corrente no pago dos recibos