Expedente de corte de subministro – 4º trimestre 2017

Aberto expedente de corte de subministro por impago do 4º trimestre de 2017 (outubro, novembro, decembro). Data do corte: 4 de setembro de 2018.