Cobro recibos – 4º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 5 de abril de 2023.