Cobro recibos – 4º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 4º trimestre (outubro, novembro e decembro) de 2020.

O período voluntario de pago finaliza o 5 de abril de 2021.