Cobro recibos – 3º trimestre de 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondente ao 3º trimestre (xullo, agosto, setembro) de 2023.

O período de pago voluntario finaliza o 04 de xaneiro de 2024.