Cobro recibos 3º trimestre de 2019

Aberto o prazo de cobro de recibos correspondentes ao 3º trimestre de 2019 (xullo, agosto e setembro). A data límite de pago é o 7 de xaneiro de 2020.