Cobro recibos – 3º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xulio, agosto e setembro) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 4 de xaneiro de 2023.