Cobro recibos – 3º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre (xullo, agosto e setembro) de 2020.

A data límite de pago é o 7 de xaneiro de 2021.