Cobro recibos – 2º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 2º trimestre (abril, maio e xuño) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 4 de outubro de 2022.