Cobro recibos – 1º trimestre de 2023

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2023. O período de pago voluntario finaliza o 17 de xuño de 2023.