Cobro recibos – 1º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2022. O período de pago voluntario finaliza o 04 de xullo de 2022.