Cobro recibos – 1º trimestre 2020

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2020.

O período de pago voluntario finaliza o 4 de setembro de 2020.